Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22 sept 2023

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens gebruik te maken van de https://krav-maga-nederland.nl website die door Vechtsport-Nederland.nl wordt beheerd.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is onderworpen aan uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Intellectueel eigendom

De Dienst en zijn oorspronkelijke inhoud, eigenschappen en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van krav-maga-nederland.nl en zijn licentiegevers.

Links Naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door krav-maga-nederland.nl.

krav-maga-nederland.nl heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Krav Maga Nederland niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten sterkste aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is geheel voor uw eigen risico. De Dienst wordt aangeboden op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt verleend zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met elkaar zouden kunnen hebben met betrekking tot de Service.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden aan te kondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Dienst.

Contact

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.